0:00

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară demarat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, sunt finanțate lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale (UAT) având ca obiect sectoare cadastrale  ce cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

„Prin excepție, în UAT-urile în care nu sunt terenuri în extravilan, lucrările de înregistrare sistematică pot fi demarate la nivelul sectoarelor cadastrale din intravilan”, se prevede într-un ”Ghid al  primarului” elaborat de  ANCPI.

„Colegii din Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor lua legătura cu Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru a afla sectoarele cadastrale ce fac obiectul programului național. În funcție de sumele alocate vom aplica și noi etapele programului și, pentru aceasta, mai întâi vom intra într-o ședință de consiliu viitoare cu rectificarea bugetului cu suma prevăzută în contractul de finanțare”, a spus primarul Romanului, Lucian Micu.

Cadastrare gratuită la Roman, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiSuma aprobată de Consiliul de Administrație al ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale este: 150.000 lei (inclusiv TVA 19%) pentru un UAT, reprezentând credite de angajament aferente 2017 – 2019; și 107.000 lei (inclusiv TVA 19%) pentru un UAT, reprezentând credite bugetare aferente anului 2017. Creditul de angajament este suma aprobată prin buget reprezentând limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar. Cu alte cuvinte, creditele de angajament reprezintă valoarea maximă în limita căreia se pot încheia contracte de servicii.

Creditul bugetar este suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciţiului bugetar, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni.

UAT-urile beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică au obligaţia de a include cu prioritate în sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de achiziție publică terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional, precum și sectoarele cadastrale care cuprind terenuri agricole subvenționate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), ținând cont de faptul că reglementarea posibilității finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilan a fost adoptată în scopul accelerării realizării cadastrului în România și pentru a sprijini implementarea noilor scheme de plăți aplicate în agricultură, în perioada 2015-2020, asigurându-se astfel o bază corectă de plată a sprijinului cu privire la aceste terenuri. (D.A.)

Articolul precedentTunning fest la Roman
Articolul următorTITULARIZARE Rezultatele obţinute în judeţele Regiunii Nord-Est
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.