biserica dobreni

În anul 1880, se construiește actuala Biserică, ctitorită de fiica lui Mihai Kogălniceanu – Lucia și de fiul lui Lascăr Catargiu-Leon – Bogdan, care își aveau casa boierească (conacul) în imediata vecinătate a Bisericii. Biserica este construită din piatră, pe cea mai înaltă colină din comună, în stil bizantin sub formă de cruce. Pridvorul, adăugat în 1950, pe axul bisericii, iar turnul clopotniţă se înalţă deasupra pronaosului. În perioada 1975-1977 este pictată, în tehnică fresco, de către maestrul I. Irimescu din Piatra Neamț avându-i ucenici Gabor Mihai și Mihai Chiuaru. Catapeteasma este din lemn de tei cu ornamete sculptate și îmbrăcate în foiță de aur, icoanele din catapeteasmă sunt pictate de maestrul Stahie. De o rară frumuseţe sunt bolţile naosului şi pronaosului. La exterior în partea superioară a Bisericii este înconjurată de un brâu de picturi ale diverșilor Sfinţi, încadrate ca niște medalioane, în zidul Bisericii ce contrastă superb cu albul de piatră al zidăriei. Biserica a fost sfințită în 1880 de către Mitropolitul Moldovei Iosif Naniescu. În anii 1985-1986 s-au efectuat lucrări de renovare la exteriorul și în curtea Bisericii precum și executarea casei sociale (prăznuire) fiind resfințită de către IPS Pimen al Sucevei. În  anii 2007-2009 s-au inițiat  lucrări majore de renovare atât în interiorul, cât și la exteriorul Bisericii precum: spălare și recondiționare pictură interior, remobilare (iconostase, Sf. cruce, Sf. Masă marmură, etc), parchetat podea, îmbrăcat foiță de aur catapeteasmă, la exterior s-au pavat aleile din curtea Bisericii și din cimitir. În anul 2010, Biserica a fost resfințită de către IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În 1991, prin Hotărâre Judecătorească s-a readus în patrimoniul Parohiei, Casa parohială, care fusese confiscată de către regimul comunist. Fiind grav avariată, în 2000 au început lucrările de renovare/reamenajare astfel încât s-au creat condiții decente de locuit. În cadrul parohiei se efectuează diverse acțiuni caritabile, pelerinaje precum și activități misionare și educative cu copii. (N.S.)

Articolul precedentSoluţie la erorile de arbitraj: mai mulţi arbitrii!
Articolul următorPaza Pietrei Neamţ era asigurată, în anul 1900, de 50 de poliţişti