pietricica turism

Intrarea in Baza Hipica

Ministerul Tineretului şi Sportului îl atenţionează pe Ştefan
* „Numai în cazul în care se face dovada că deja s-a construit o altă bază sportivă similară celei în discuţie şi s-a emis hotărâre de guvern în sensul schimbării destinaţiei bazei iniţiale este posibil acest fapt”, se arată în scrisoarea trimisă Primăriei Piatra Neamţ

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin secretarul de stat Emilia Carmen Tocală, a trimis o scrisoare Primăriei Piatra Neamţ, prin care îl atenţionează pe primarul Gheorghe Ştefan să respecte legea în privinţa Bazei Hipice.

„Menţionăm că din materialul transmis de CS Ecvestru Piatra Neamţ, prin contractul de asociere nr. 43447/28.09.2006 obiectul asocierii a fost de a realiza activităţi necesare practicării, promovării, dezvoltării şi popularizării sportului ecvestru, precum şi activităţi specifice de iniţiere şi agrement pentru membrii comunităţii locale”, se arată în scrisoarea semnată de secretarul de stat. „Obligaţiile asociaţilor privind dotarea şi modernizarea bazei materiale au fost onorate, fapt atestat şi de activitatea susţinută desfăşurată. Având în vedere faptul că din petiţia menţionată rezultă că prin acţiunile şi hotărârile consiliului local se întrevede desfiinţarea bazei sportive, precizăm următoarele prevederi ale Legii nr. 69/2000 Legea Educaţiei Fizice şi Sportului cu modificările şi completările ulterioare. (n.r. art. 78 şi art. 79). Numai în cazul în care se face dovada că deja s-a construit o altă bază sportivă similară celei în discuţie şi s-a emis hotărâre de guvern în sensul schimbării destinaţiei bazei iniţiale este posibil acest fapt. Atât HCL 472/25.07.2008, cât şi demersurile juridice ulterioare ale Primăriei Piatra Neamţ vin în contradicţie cu prevederile legale. Semnalăm acest lucru în dorinţa de a se respecta legea, de a se păstra bunul mers al practicării sportului în condiţii optime şi de a putea avea în continuare această bază materială de excepţie, promovată şi pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ”.

scrisoare guvern baza hipica

Costache Lupu a informat MTS nu doar despre vânzarea a două loturi de teren din totalul de 35.718 mp (retras de la Urban şi încredinţat Perla Invest), ci şi despre întregul şir de demersuri pe care le-a făcut pentru a stopa vânzarea terenului. Pe rolul instanţei sunt, în prezent, două dosare. În unul, reprezentantul Clubului Ecvestru cere anularea licitaţiilor prin care s-a făcut vânzarea, iar în celălalt – anularea hotărârilor de consiliu local, prin care terenul a a juns în proprietatea Perla Invest, majorarea de capital fiind necesară pentru „dezvoltarea infrastructurii turistice Cozla”. Ca o măsură de siguranţă în plus, Costache Lupu a notificat Oficiul de cadastru că există două litigii în curs, astfel încât noul proprietar nu poate intra, în fapt, în posesia terenului, până ce instanţa nu se pronunţă definitiv şi irevocabil. (C. MIRCEA)