bilete tratament

Pentru ultima serie de tratament balnear, seria 14,  care are prima zi de intrare în staţiune data de 29 noiembrie 2013,  Casa de Pensii Neamţ a primit 184 bilete. 23 de bilete de tratament sunt repartizate prin aplicaţia informatică celor care au solicitat bilete de tratament balnear în această perioadă în următoarele staţiuni: Felix, Bălţăteşti, Vatra Dornei, Covasna, Căciulata, Sovata. Pentru soluţionarea cererilor, Casa de Pensii Neamţ va solicita Casei Naţionale de Pensii Publice suplimentarea pentru seria 14 a unui număr de 56 bilete de tratament, cât şi suplimentarea din numărul total de bilete  a cotei de gratuităţi cu 24 locuri, totalizând 30 de locuri cu gratuitate. Lista cuprinzând alocarea automată poate fi consultată începând cu data de 14 noiembrie 2013 la afişierele Casei de Pensii Neamţ (Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogaş nr. 24, tel. 0233/211353) şi Casei Locale Roman (Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 246, tel. 0233/744170), cât şi pe pagina de internet a instituţiei: www.pensiineamt.ro/Bilete de Tratament. Reamintim faptul că în vederea ridicării biletului de tratament repartizat solicitantul trebuie să prezinte un bilet de trimitere – formular cu regim special eliberat de medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. Biletul de trimitere  trebuie prezentat atât în copie cât şi în original. Pentru cei ce doresc să beneficieze în acestă perioadă de tratament balnear, le comunicăm faptul că vor putea verifica, începând tot cu data de 14 noiembrie 2013, lista privind biletele repartizate şi nealocate, la afişierul instituiţiei. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de un astfel de bilet sunt: solicitantul să aibă depusă cererea de acordare a biletului de tratament balnear, să îndeplinească criteriile de acordare a unui bilet de tratament – stabilite prin Ordinul Preşedintelui CNPP nr. 154/22.03.2013 şi să nu fi beneficiat de un bilet de tratament balnear în anul 2013 . (N. SAVA)

Articolul precedentChei de maşină aruncate în Cuejdi
Articolul următorPregătiri pentru proiecte europene