M7/3A – SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA SI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE  

M1/6B – INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A TERITORIULUI GAL 

Numărul de referinţă al sesiunilor de selectie a proiectelor:

14/2020: M7/3A: 29.05.2020 – 29.06.2020; 15/2020 – M1/6B: 29.05.2020 – 09.07.2020;

ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR anunţă lansarea in data de 29.05.2020 a apelurilor de selectie a proiectelor pentru măsurile:

M7/3A – “Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative”, avand ca beneficiari eligibili: parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un fermier/grup de producatori/cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/ pomicol si cel putin un partener din categoriile: fermieri (persoane fizice si/sau entitati cu forma de organizare juridică); microintreprinderi si intreprinderi mici; ONG – uri; Consilii locale (prin intermediul UAT); Unitati scolare (universitati, licee etc.), unitati sanitare, de agrement, de alimentatie publica;

M1/6B – “Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL”, avand ca beneficiari eligibili: autoritati publice locale din teritoriul GAL si asociatiile acestora (ADI-uri); ONG-uri – din teritoriul GAL; parteneriat public-privat (constituit juridic)- din teritoriul GAL;

Fondurile disponibile alocate în aceasta sesiune: pentru măsura M7/3A: 100.000,00 euro; pentru măsura M1/6B: 58.449,48 euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 euro pentru proiectele pe masura M7/3A; 25.000 euro pentru proiectele pe masura M1/6B;

Data limită de depunere a proiectelor: 29.06.2020 pentru măsura M7/3A si 09.07.2020 pentru măsura M1/6B;

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: sediul functional al ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR din Localitatea Stefan cel Mare, judetul Neamt, sediul Caminului Cultural, Strada Trandafirului, Nr. 39, in fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 1300-1600.

Informaţii detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura M7/3A –V02 respectiv Ghidul solicitantului pentru măsura M1/6B –V07, postate pe pagina de internet a GAL: http://tinutulrazesilor.ro.

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare: sediul functional al ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR din Localitatea Stefan cel Mare, judetul Neamt, sediul Caminului Cultural, Strada Trandafirului, Nr. 39; Telefoane: 0759 012 132; 0759 012 130; 0759 012 133; 0744 229 137; 0759 012 134; 0747 665555; E-mail: tinutulrazesilor@gmail.com.

Toate informatiile detaliate, aferente măsurilor M7/3A  si M1/6B lansate in cadrul prezentului apel de selectie, sunt disponibile pe suport tiparit la sediul GAL.