reclama autocenter

asistenta sociala

În evidențele Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Piatra Neamț figureaza 161 asistenți personali și 431 persoane cu handicap  grav beneficiare de indemnizaţie  care au dreptul la asistent personal, dar care nu beneficiază de serviciile unui asistent personal. Începând cu data de 1 ianuarie indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav este de 636 de lei, iar pentru anul 2014 conducerea Primăriei Piatra Neamț își propune ca toti asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav să participe la cursuri de instruire sau formare profesională, cursuri organizate de specialiști din cadrul direcțiilor de specialitate din primărie.

Potrivit legii, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap, au dreptul la salariul de bază stabilit potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

De asemenea, asistenții personali trebuie să știe că au dreptul și la sporul de vechime precum și la alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii, la program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și la concediu de odihnă. Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudă pâna la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. În situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav trebuie să i se acorde o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru specializat.

Tot potrivit legii, ”asistentul personal are obligația de a asigura realizarea planului de recuperare a persoanei cu handicap grav, de a o trata cu respect şi bună credinţă, de a anunța orice modificare care intervine în starea bolnavului, fie ea de sănătate sau de orice alta natură care ar conduce la încetarea contractului de muncă și de a prezenta semestrial un raport de activitate care este verificat de specialiștii din cadrul Serviciului de Protecție Socială”.

Având în vedere prevederile  Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenții, personali ai persoanelor cu handicap  au obligația să participe, o dată la doi ani, la instruirea organizată de angajator, iar autoritătile publice locale au obligația să asigure gratuit instruirea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

În anul 2013, 83 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav au participat la un curs de instruire și formare profesionala, organizat de autoritatea locală, pentru ocupația Asistent personal al persoanei cu handicap grav. Actiunea de instruire a asistenţilor personali a fost realizată de un furnizor acreditat să desfăşoare astfel de cursuri, iar tematica programului de instruire a fost în conformitate cu standardul ocupațional al profesiei.

Drepturi

Conform legislaţiei în vigoare persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:

– Indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 202 lei;

– Buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 93 lei;

– Asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale sau indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap grav care renunţă la angajarea asistentului personal;

– Gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul;

– Gratuitate la transportul interurban, la alegere cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic;

– Scutire de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială;

– Scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;

– Scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor, adaptate handicapului;

– Scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru acivităţi economice şi viza anuală a acestora;

– Scutire de la plata taxei hoteliere;

– Scutire de la plata taxei de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, în cazul persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate;

– Asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de contractul cadru;

– Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;

– Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist

– Gratuitate la bilete pentru persoana cu handicap grav şi pentru însoţitorul acesteia, pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive;

– Subvenţionarea dobânzii pentru un credit bancar contractat de persoana cu handicap grav, în vederea achiziţionării unui autoturism şi pentru realizarea unei lucrări de adaptare a locuinţei la nevoile individuale de acces;

– Protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care, indiferent de vârsta, sunt în imposibilitatea totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale.

Irina CĂLIN

Articolul precedent“Florile Ceahlăului”, ediţia a XXVI-a
Articolul următorFără rezervor de apă, Spitalul nu primește acreditarea