Regulile de ocupare temporară a posturilor vacante din învățământ au fost publicate în Monitorul Oficial de astăzi, 21 septembrie.

Candidații vor da examen sub forma unei probe scrise, conform programelor specifice pentru concurs, pe subiecte elaborate de comisia constituită în școala care organizează concursul.

Angajările se fac pe perioada stării de alertă, se arată în Ordinul MEC 5574/2020, publicat astăzi. Sunt 500 de posturi vacante în învățământ, iar angajările se fac prin derogare de la interdicția privind organizarea concursurilor. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.959/2013, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Metodologie, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat constau în probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020”, se arată la art. 1 din ordinul 5574. Cei admiși vor trebui să prezinte, la semnarea contractului individual de muncă, și certificatul de integritate comportamentală.

Pentru a promova pe un post, un candidat are nevoie de minim nota 5 la testul scris.

C.I.

Articolul precedentJandarmeria Neamț a primit 9 autospeciale noi
Articolul următorUn tânăr a fost găsit mort în apartamentul cuprins de flăcări