0:00

ANAF informează contribuabilii că, în luna noiembrie 2014, trebuie să depună la organul fiscal competent, după caz, documentele precizate mai jos:

Termen 7 noiembrie 2014, inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice in mod independent sau exercită profesii libere, care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna octombrie 2014 şi sunt obligate să îşi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009.

Termen 10 noiembrie 2014, inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, cu perioadă fiscală lunară, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA.

Reglementare : art.152 alin. (7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.1.768 /2012.

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât perso anele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Reglementare: art.152 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr. 262/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

 Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Reglementare: art. 152 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr. 262/2007 cu modificările şi completările ulterioare

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Reglementare: art. 152 alin. (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr. 262/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

Termen 25 noiembrie 2014, inclusiv

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2014.

Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.3.156/2013.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112 cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului destat aferente lunii octombrie 2014.

Reglementare: O.M.F.P. nr. 1.045/2012, art. 296 indice 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formu lar 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2014.

Reglementare: O.P.A.N.A.F. 52/2012.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2014.

Reglementare: art. 156 indice 2 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, O.P.A.N.A.F. nr. 1.790/2012. Atenţie: Decontul se depune şi de contribuabiliicare au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la 10 octombrie 2014.

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţ în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţi intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 125 indice 1, alin. (3), pentru care se datorează TVA,contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA precum şi pentru contribuabilii neînregistraţ şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Reglementare: art. 156 indice 3 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P. (Z.C.H.)

Articolul precedentViolonista Susane Calgeer la Piatra Neamţ
Articolul următorRoman: Taxele rămân la aceeași valoare și în 2015