muzica

La 1 octombrie, în fiecare an, comunitățile din întreaga lume găzduiesc o suită de evenimente culturale, organizate în vederea sărbătoririi Zilei Internaționale a Muzicii. Compozitori, interpreți și muzicologi de renume sunt invitați pentru a vorbi despre importanța muzicii și locul ei în viața modernă. Sunt organizate întâlniri cu artiști, competiții și teste muzicale, expoziții de instrumente muzicale, de înregistrări, fotografii, picturi, sculpturi, caricaturi și afișe pe teme muzicale, concerte, programe de radio și televiziune. Prima zi internațională a muzicii a fost organizată de către Consiliului Muzical Internațional al UNESCO la 1 octombrie 1975, potrivit rezoluției adoptate de către a 15-a Adunare Generală din Lausanne, în 1973. Intenția a fost și este de a încuraja promovarea artelor printre alte sectoare ale societății, aplicarea idealurilor UNESCO de pace și de prietenie între popoare, de dezvoltare a culturilor lor, de schimburi de experiență și de apreciere mutuală a valorilor artistice, promovarea activităților Consiliului Internațional al muzicii aferent UNESCO, a organizațiilor internaționale membre și comitetelor naționale. Propunerea a fost făcută de renumitul violonist și muzicolog Yehudi Menuhin, pe atunci președinte al Consiliului Muzical Internațional al UNESCO (fondat în 1949), și care a declarat că Ziua Muzicii “va constitui o mare realizare printre activitățile noastre și va deveni un eveniment de propagare pentru o cunoaștere mai bună a artei noastre, un model de consolidare a legăturilor de pace și de prietenie dintre oameni cu ajutorul muzicii”. (Agerpres)