1 Decembrie

În această zi, din anul 1918, frații noștri ardeleni au venit la Alba Iulia, cu mic cu mare, de la intelectuali la țărani și cu diferite confesiuni religioase, unde au hotărât să realizeze visul de veacuri pentru unirea tuturor românilor într-un singur stat – ROMÂNIA MARE.

Marea Unire din istoricul an 1918 a fost rezultatul jertfelor neamului nostru românesc, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre.

În această zi din decembrie ne reamintim de onoarea și demnitatea lui Decebal, de visul de-o clipă împlinit de voievodul Mihai Viteazul, care a unit laolaltă Ardealul, Moldova și Țara Românească, fără să ceară voie de la nicio împărăție, precum și de sfârșitul lui tragic din Câmpia Turzii; ne reamintim de dârzenia lui Doja și a lui Horea, care au înfrânt rugul și roata pentru cauza și drepturile românilor; ne reamintim de neînduplecatul, neînțelesul și tragicul Avram Iancu, de istețimea căpitanilor săi care au luptat în Carpații Apuseni, oferind adversarilor lecția apărării în munți: ambuscada și hărțuirea; ne reamintim, în această zi, de visurile frânte, nedrept de brutal, ale nevinovaților confrați de la Sărmaș, Ip, Trăsnea, Moisei și Seghed; ne reamintim de Imnul național pe care l-au cântat în Transilvania, ca pe o sfântă poruncă din veac în veac, ca pe un cântec de suflet al tuturor românilor, pe care-l intonăm și astăzi.

De 1 Decembrie ne reamintim de înțelepciunea și providența pe care le-au avut Gheorghe Barițiu, Petru Maior, Simon Bărnuțiu, Vasile Goldiș și Vasile Lucaciu, care au apărat izvoarele limbii române, drepturile neamului nostru românesc, puterea Bunului și Singurului Dumnezeu.

1 Decembrie a fost și este ziua cea mai importantă din trecutul, prezentul și viitorul României. Anul 1918 a însemnat momentul istoric de reconstituire, ca stat suveran, a națiunii române pe vechiul teritoriu al Daciei Felix, care se formase în urmă cu aproape 2000 de ani.

Hotărârile Adunării de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 au fost aprobate de Tratatul de Pace de la Trianon, după primul Război Mondial, prin care puterile aliate au declarat că Ardealul aparține României și au stabilit granițele teritoriale cu Ungaria, care sunt în vigoare și astăzi. Acest fapt a fost confirmat și prin pacea de la Paris, de după cel de-al doilea Război Mondial.

Guvernele iredentiștilor maghiari nu au acceptat prevederile acestui tratat. Sunt voci care se aud și astăzi și care pun sub semnul întrebării existența Statului Român Național.

În anul 1940 Ungaria, cu concursul Germaniei și Italiei Fasciste, prin Dictatul de la Viena, rupe din trupul țării noastre nordul Ardealului, care a fost eliberat după 23 august 1944.

Acțiunile Ungariei pe plan militar și diplomatic, în trecut și în prezent, sunt ostile țării noastre și nesocotesc hotărârile organismelor internaționale. Așa se explică invazia trupelor lui Bela Kun din 1919, pe teritoriul Transilvaniei, pentru a anula hotărârea ardelenilor de unire cu țara, acțiune finalizată printr-un act militar între Ungaria și România, când trupele noastre au ocupat Budapesta și au impus respectarea hotărârii de la Alba Iulia.

În contextul zilelor noastre, când România este parte integrantă a Uniunii Europene și a NATO, noi românii trebuie să fim mai uniți, să punem pe primul plan interesul național, să explicăm și altor țări că noi am fost aici dintotdeauna, că nu am venit de pe alte meleaguri, cum este cazul altor popoare.

În această zi sfântă și dragă, se cuvine să ne plecăm cu pioșenie în fața înaintașilor noștri, care s-au jertfit pe altarul patriei pentru realizarea unității naționale a tuturor românilor.

Ne exprimăm încrederea în conducerea de stat, în oștirea țării, cu speranța că vor dovedi aceeași dăruire pentru patrie, promovând adevăratele valori și spiritul militar românesc, atât de necesare în conjunctura internațională a vremurilor pe care le trăim.

Președintele Filialei Neamț a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere

General de brigadă (r) OCTAVIAN MANCU