reclama autocenter

Deosebit de interesant este şi acest recent număr al revistei „Atitudini”, dedicat ieroschimonahului Antim Găină de la Secu (1894-1974). Numai dacă amintim doar câteva titluri ne dăm seama că articolele din acesta incită la lectură:  „Controlul total şi închisoarea invizibilă”; „Al optulea Sinod Panortodox – o adunătură de necredincioşi?”; „Experimente şi programe secrete de control al minţii; „Rolul iezuiţilor în biserica greco-catolică”; „Mărturii inedite despre Valeriu Gafencu”. Deşi din toate textele publicate în acest număr al revistei merită citat măcar câte un fragment, ne-a oprit doar la profeţia părintelui Elpidie, misionar în Africa, despre strâmtorările vremurilor ce vor veni: „Mai ales că vin vremuri atât de grele, vremuri de tulburare, când suferinţa va stăpâni viaţa întregii lumi, pentru că pacea va dispare din lume şi seninătatea din inimile oamenilor. Să nu vă înspăimântaţi atunci când veţi vedea focul arzând în jurul Greciei! Să nu vă înfricoşaţi când oamenii politici se vor omorî între ei şi se vor prăbuşi statele. Nu se vor mai respecta înţelegerile şi va fi mare dezbinare între ţări. Veţi vedea focuri mari aprinzându-se în jurul ţării noastre. Să vă înfricoşaţi însă, atunci când nu veţi mai avea credinţă în Dumnezeu! Aceasta a îngăduit Dumnezeu pentru nepăsarea noastră, pentru necuviinţa şi necredinţa noastră. De aceea, vă cer să facem un lanţ de rugăciune pentru ţara noastră. Multă amărăciune va fi în Grecia. Peste puţin veţi vedea aceasta şi în practică şi veţi zice: Doamne ajută-ne! Acum, nimeni nu simte încă nevoia să se roage pentru acestea. Adevărat vă spun că Satana și-a trimis pe ai săi în toate statele, ca să aducă tulburare. V-am spus, au pregătit multe rele, putem însă să le respingem cu rugăciunile noastre”.

Articolul precedentRevista „Antiteze” – premiul „Convorbiri literare”
Articolul următorSe anunţă o nouă carte: „Urma” lui Adrian Alui Gheorghe