pietricica turism

cj neamt noapteaÎn cursul zilei de joi, 19 martie 2015, în intervalul orar 9.00 – 16.00 vor avea loc o serie de prelegeri susţinute de reprezentanţi ai unor servicii publice deconcentrate de la nivelul judeţului Neamţ. Deschiderea lucrărilor va fi făcută de prefectul județului, Ioan Vlad Angheluţă. În timpul alocat pentru fiecare intervenţie (50 de minute) vor fi abordate următoarele tematici:

1. Inspectoratul Teritorial Neamţ al Consiliului Concurenţei va prezenta proiectul ghidului cu privire la „Efectuarea controlului de legalitate în ceea ce priveşte actele administrative ce instituie măsuri de sprijin pentru întreprinderi”. Cuvânt de bun venit al secretarului de stat al Consiliului Concurenței, domnul Dan Ionescu.

2. Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamţ va aborda problema eficientizării acordării beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale, ca responsabilitate comună a unităţilor administrativ – teritoriale – AJPIS Neamţ.

3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ va prezenta rolul serviciilor publice de asistenţă socială (SPAS) în prevenirea separării copilului de familie. De asemenea, vor fi prezentate şi structurile comunitare consultative – rolul şi locul acestora în protecţia şi promovarea drepturilor copilului. În final vor fi menţionate dificultăţile întâmpinate în colaborarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi serviciile publice de asistenţă sociale.

4. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Neamţ va aborda tematica legată de cererea unică de plată în sectoarele vegetal şi zootehnic.

5. Direcţia pentru Agricultură a judeţului Neamţ va prezenta „Dezvoltarea relaţiilor de colaborare instituţională existente în conformitate cu legislaţia în vigoare”.

6. Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ va aduce lămuriri cu privire la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 privind acordarea către unităţile administrativ-teritoriale a împrumuturilor din venituri din privatizare, înregistrate în contul general al Trezoreriei Statului.

În cursul zilei de vineri, 20 martie 2015, în intervalul orar 9.00 – 14.00 vor avea loc o serie de prelegeri susţinute în special de reprezentanţi ai serviciilor din cadrul Instituţiei Prefectului. În timpul alocat vor fi prezentate aspecte legate de ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale în cursul anilor 2014 – 2015; statistici, aspecte de nelegalitate, proceduri prealabile, acţiuni în instanţa de contencios administrativ , precum şi administraţia publică locală – funcţionarea consiliilor locale, conflicte de interese şi incompatibilităţi .

În deschiderea sesiunii de instruire de vineri, reprezentantul Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul judeţean Neamţ va reamintii secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale obligaţiile care revin autorităţilor administraţiei publice locale privind protecţia mediului.