aleho
heidelbergcement

isj 2014Începând de miercuri, 18 februarie, și până luni, 23 februarie, toți cei interesați să preia, prin concurs, frâiele unui inspectorat școlar își pot depune dosarele de înscriere. Numai că, potrivit metodologiei de concurs, nu este suficient ca viitorul pretendent să fie doar interesat. Astfel, pentru a putea să participe la concurs, concurentul, cadru didactic, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;

– absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;

– personal didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi are gradul I didactic sau titlul ştiinţific de doctor;

– are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;

– a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

– are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;

– nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

– la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Concursul are trei probe: evaluarea CV-ului, susţinerea unui test grilă (proba are o durată de maxim 30 de minute și se utilizează calculatorul) şi interviu în faţa comisiei, în care se evaluează susţinerea ofertei manageriale şi cunoștințele referitoare la inspecţia şcolară, aplicarea legislaţiei şcolare, management educaţional şi deontologia profesională. După promovarea concursului, inspectorul şcolar general, cu contract de management valabil 4 ani, are în mâini toate cheile schimbării. Potrivit contractului, inspectorul şcolar general are, printre altele, următoarele obligații: să selecteze, să angajeze/să numească, să promoveze, să sancţioneze şi să elibereze personalul inspectoratului şcolar, cu respectarea dispoziţiilor legale; să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe domenii, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al inspectoratului şcolar. Probele de concurs se desfăşoară în perioada 11-20 martie, la sediul Ministerului Educaţiei. (M. TEODOROF)