•  22 noiembrie 2007 – A murit arhimandritul Ioanichie Bălan (n. 10 februarie 1930, la Stăniţa, Neamţ), autor al mai multor cărţi, cea mai importantă fiind Patericul românesc.
 •  22 noiembrie 1901 – A murit V. A. Urechia, cel dintâi ministru al învăţământului pus de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
 •  22 noiembrie 1898 – S-a născut istoricul Dimitrie I. Braharu (1987), la Cut, Dumbrava Roşie, Neamţ (d. 1987). Urmează cursurile secundare la Piatra-Neamţ şi Cluj, apoi Facultatea de Istorie din Cluj. Doctor (1941). A publicat numeroase articole şi studii în reviste româneşti şi străine. Cărţi: „Un colaborator al lui Şaguna: Secretarul de Stat Gheorghe Ioanovici”, 1932; „Nuvela istorică în literatura română transilvană. Ion Al. Lapedatu (1844-1878), cu note biografice, extras din vol. „Fraţii Al. şi Ion I. Lapedatu.” 1936; „«Toate plugurile umblă…». O pagină din istoria ziaristicei româneşti transilvane”, estras din vol. „Omagiul profesorului Ioan Lupaş”, 1942; „Chestiunea română în Italia în timpul Memorandumului”, 1942.
 •  23 noiembrie 1923 – A murit, la Bucureşti, scriitorul Hurmuz, pseudonimul literar al lui Demetru Demetrescu-Buzău, (n. 17 martie 1883, Curtea de Argeș), repre-zentant de seamă al avangardismului românesc şi european.
 •   23 noiembrie 1852 – S-a născut  Alexandru M. I. Vitzu, la Săvineşti, Neamţ (d. 25. 12. 1902, Bucureşti). După Facultatea de Ştiinţe (Secţia Ştiinţe Naturale) a Universităţii din Iaşi (1876), studiază medicina la Sorbona şi obţine titlu de doctor (1877.1882).  Membru al societăţii de Biologie din Paris, membru al Societăţii de zoologie din Franţa, membru corespondent al Academiei Române (7. 04. 1897), fondator al şcolii româneşti de fiziologie experimentală. Scrieri: „Studiu asupra învăţămân-tului din România” (1888); „O nouă funcţiune a pancreasului” (1894); „La secretion interne de reins” (1895); „La neoformation des cellules nerveuses dans…” (1897); „Recherches expe-rimentales sur la secretion interne des reins”, Paris (1901), Bucureşti (1902).
 •  24 noiembrie 1909 – S-a născut Ion Sofia Manolescu, la Doamna, Neamţ (d. 31. 05. 1993, Bucureşti). Urmează Şcoala de Agricultură din Râmnicu-Sărat, Şcoala Medie Agricolă din Roman şi Şcoala Naţională de Viticultură din Chişinău, terminată în 1938. Facultatea de Agronomie din Bucureşti (1940). După licenţă (1946) agronom la Camera Agricolă a Judeţului Roman, apoi profesor la liceele agricol din Alexandria şi Turnu-Măgurele (1948 – 1960), inginer la Institutul de Cercetări Hortiviticole din Bucureşti (1960 şi 1962). Revine ca profesor la liceele agricole din Drăgăneşti-Vlaşca, Turnu-Măgurele, Roşiorii de Vede, Alexandria ş.a. până în 1969, când se pensionează. Prima sa carte de versuri, „Odihna neagră”, (Editura revistei „unu” 1936) în, iar cea de-a doua, Muntele ascuns (1938). După a treia culegere de versuri, „Întâlnirea cu focul” (1944), devine membru al Societăţii Scriitorilor Români recomandat de Tudor Arghezi şi Gala Galaction. După 1945 are interdicţie de semnătură şi revine în presă abia în 1957, publicând poezii în „Tribuna”, graţie lui Ioanichie Olteanu. În 1970, revista italiană „Brevi” îi acordă Premiul „Napoli Ospite” pentru volumul „Până unde pot muri” (1969). A lăsat în manuscris volumul de memorialistică „Întâmplări de când eram pe pământ”.
 •  26 noiembrie 1897 – S-a născut Laurenţiu Busuioc (din botez, Ioan), la Bistricioara, Neamţ (d. 12. 07. 1962, Craiova). Absolvă Seminarul Teologic, Galaţi (1919), Facultatea de Teologie din Cernăuţi, devenind doctor în teologie (1924), cu specializare la Strassbourg (1924-1926). S-a călugărit la Mănăstirea Neamţ (1919), iar în 1940 ajunge arhimandrit . A organizat şi condus Seminarul Teologic Monahal de la Mănăstirea Neamţ (1926-1927), preot la Catedrala Metropolitană din Iaşi (1927-1928), profesor la Academiile Teologice din Oradea (1928-1935) şi Caransebeş (1937-1938) şi rector (1940-1948), vicar al Arhiepiscopiei Craiovei (1949-1962).
 •  26 noiembrie 1943 – S-a născut ziaristul Viorel Tudose, la Gârcina (d. 24 aprilie 2013, la Iaşi). A urmat cursurile Liceului „Petru Rareş”, apoi a absolvit Facultatea de filologie ieşeană. A lucrat redactor la secţia culturală a ziarului „Ceahlăul” mai mulţi ani, după care a deţinut funcţia de secretar de redacţie. După 1989 a condus ziarul „Ceahlăul”, în calitate de redactor şef, apoi de director general. Făcând parte dintr-o generaţie de ziarişti intraţi în această breaslă după „dezgheţul” din anii 70, înainte de cunoscutele „teze” care aveau să paraziteze şi chiar să sufoce gazetăria românească, Viorel Tudose, alături de alţi colegi de breaslă, jurnalişti adevăraţi, a făcut ziaristică de calitate, în limitele permisive ale acelor vremuri. A crescut mulţi ziarişti tineri, după 1989, care, la rândul lor, au înfiinţat alte ziare. Viorel Tudose a fost, cu siguranţă cel mai important gazetar pe care l-a dat Neamţul în ultimele decenii. A fost, deopotrivă, un sensibil poet – dar un poet ucis, ca mulţi alţii, de gazetărie – care a publicat în tinereţe poeme în reviste literare importante din ţară – dar şi un gazetar profe-sionist.
 •  27 noiembrie 1918 – S-a născut  Sonia Barcianu-Petraşcu la Târgu-Neamţ. A absolvit Academia de Arte Frumoase Bucureşti (1942), debutează la Salonul Oficial Bucureşti (1943), apoi are două expoziţii personale de desen şi gravură la Bucureşti (1964-1969). A expus la: Stockholm, Moscova, Torino, Tel Aviv, Padova, roma, Viena, Palermo, Catania (1959-1969).
 •  27 noiembrie 1885 – S-a născut prozatorul  Liviu Rebreanu, la Târlişua, Bistriţa Năsăud (d. 1 septembrie 1944, Valea Mare, județul Argeș).
 •  27/1940 – S-a născut istoricul Ioan I. Scurtu, la Dochia, Neamţ. Liceul „Petru Rareş”. Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti. Prof. univ. dr. preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie (2007), membru al Consiliului Ştiinţific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. A fost director general al Arhivelor Naţionale ale României, membru în Consiliul National al Istoricilor din România, de pe lângă Academia Romană (din 1996).
 •  27 noiembrie 1940 – A murit, asasinat la Stejnic, Prahova, marele istoric, om politic şi scriitor Nicolae Iorga (n. 6/18 iunie 187, la Botoşani).
 •  27 noiembrie 1962 – S-a născut  Dumitru Bostan. jr., la Piatra-Neamţ. Academia de Artă „Nicolae Grigo-rescu”, Bucureşti (1986). Profesează la Serviciul de restaurare din cadrul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ. A debutat la Salonul Anual de Artă din Piatra-Neamţ (1983). Este prezent la expoziţiile judeţene ale filialei Neamţ a UAP şi participă la expoziţii de grup în ţară şi peste hotare. Prezent la Saloanele Moldovei şi Salonul Naţional de Grafică. A participat la Expoziţia Europeană din Olanda. Autor al mozaicului ceramic „Omul” de la spitalul de Urgenţă Bucureşti.
 •  27 noiembrie 1987 – A murit criticul literar Nicolae Ciobanu, la Bucureşti (n. 4 august 1931, la Băluşeşti, comuna Dochia).
 •  28 noiembrie 1923 – n. Clement Pompiliu, la Scăeni-Prahova. (d. 1985). Sculptor. A absolvit Academia de Belle Arte din Bucureşti, apoi s-a stabilit la Piatra-Neamţ. Are numeroase expoziţii colec-tive de sculptură şi pictură la Bacău, Iaşi, Piatra-Neamţ, iar în 1952 a expus în cadrul Anualei de Stat din Bucureşti. În 1969, are unica personală la Piatra-Neamţ. În urma sa au rămas lucrări de for public amplasate în Piatra-Neamţ, Roman, Bacău, Slănic Moldova. Distins cu Meritul Cultural şi premii ale UAP.
 •  28 noiembrie 1950 – n. Arcadie Răileanu, la  Perieni, Basarabia. Stabilit la Piatra-Neamţ. Institutul Politehnic din Chişinău, specialitatea Arhitectură. Personale: Bacău, Bârlad, Bucureşti, Călimăneşti, Câmpulung Moldovenesc, Chişinău, Craiova, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, Piatra-Neamţ, Tighina, Basarabia, Timişoara.