ANI a consemnat în dreptul lui Alin Dan Iordănescu un verdict de ”incompatibilitate”, acesta fiind funcționar public (consilier I principal), în cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bacău.

Argumentul inspectorilor de integritate este că, ”începând cu data de 1 iulie 2016, deține simultan funcția publică în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (raport de serviciu suspendat) și pe cea de medic veterinar (angajat cu contract individual de muncă) în cadrul S.C Tedivet Expert S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003”.

Articolul în cauză face referire la faptul că ”Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului”.

Agenția Națională de Integritate precizează că ”Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective”, că ”persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului” și ”dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”. (ZCH News)

ub
pietricica turism