izotec

Legea prevenţiei va intra, săptămâna viitoare, în dezbatere publică. Deşi este finalizată de mai bine de două săptămâni, dezbaterea a fost totuşi amânată, în urma unei solicitări a Asociației Municipiilor din România, de introducere a unui capitol dedicat administrației publice locale.

“Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente, care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții de către persoanele/entitățile care desfășoară activitate economică, precum și prevenirea săvârșirii de contravenții de către instituțiile publice și instituțiile publice locale”, precizează iniţiatorii.

Firmele vor beneficia de o “perioada de timp de maxim 90 de zile calendaristice, stabilită de comun acord, de către agentul constatator împreună cu contravenientul,  pentru faptele constatate, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii obligațiilor legale”.

Dacă firmele nu se supun solicitărilor de remediere, “în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, agentul constatator are obligația să reia controlul” (…), iar dacă “se constată că contravenientul nu a îndeplinit măsurile de remediere stabilite în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, prin care agentul constatator/organul sau persoana competentă aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale, altele decât cea cu avertisment, cu respectarea legislației în vigoare”.

Lista contravențiilor pentru care va fi aplicată legea include peste 300 de nereguli. Firmele “beneficiază de aceste măsuri o singură dată pentru oricare dintre contravențiile menționate în anexa nr. 1, în termen de 3 ani de la data aplicării sancțiunii avertismentului”.

Proiectul Legii Prevenţiei şi anexele acestuia pot fi consultate AICI. (M. CONSTANTINESCU)

ub
pietricica turism