izotec

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamţ a verificat spălătoriile auto din judeţ şi a găsit sumedenie de deficienţe. Controlul s-a derulat în perioada 20-22 iulie. ITM Neamţ a verificat 23 de angajatori, la care îşi desfăşurau activitatea 315 lucrători (94 de femei şi 10 tineri sub 18 ani).

În  domeniul relaţiilor de muncă, au fost constatate 15 deficienţe. “Au fost sanctionaţi 4 angajatori şi au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 50.000 lei, iar în cazul a 2 angajatori au fost formulate sesizări penale referitoare la regimul de muncă al minorilor”, precizează ITM Neamţ.

Deficienţele, potrivit aceleaşi instituţii, sunt:

 • nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la primirea la muncă a persoanelor fără forme legale de angajare;
 • nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară;
 • neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale;
 • nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi;
 • nerespectarea prevederilor privind repartizarea timpului de muncă, pentru contractele individuale de muncă cu timp parţial;
 • nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia de a completa dosarele de personal ale salariaţilor cu cel puţin actele necesare angajării.

Şi în  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au constatat 27 de deficienţe. “Au fost sancţionaţi 20 de angajatori, cărora li s-au aplicat 27 de sancţiuni contravenţionale. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 4.000 lei”, precizează aceeaşi sursă.

Deficienţele, potrivit ITM Neamţ, sunt:

 • nerealizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă;
 • neasigurarea unor pardoseli stabile, nealunecoase şi fără proeminenţe la locurile de muncă;
 • neasigurarea unei instruiri suficiente şi adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin informaţii şi instrucţiuni de lucru specifice locului de muncă;
 • neasigurararea măsurilor de prim ajutor în caz de accident;
 • lipsa efectuării examenelor medicale la angajare şi periodic pentru toţi lucrătorii;
 • neasigurarea de către angajator a echipamentului individual de protecţie având în vedere mediul umed în care lucrătorii îşi desfăşoară activitatea. (M. CONSTANTINESCU)
ub
pietricica turism