Colegiul Național de Informatică (CNI) Piatra Neamț a fost desemnat centru special de înscriere pentru absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe. Candidații la admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2017/2018 vor completa fișele de înscriere între 3 și 6 iulie.

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

Totodată, s-a stabilit și centrul de înscriere pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la începerea cursurilor în anul școlar 2017/2018 pentru învățământul seral și cu frecvență redusă. Acesta este Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Piatra Neamț. Înscrierea are loc pe 18 și 19 iulie, iar în următoarele două zile se va face repartizarea pe locurile existente. (Ana MOISE)

pietricica turism