izotec

Compania Judeţeană APA SERV S.A. vă informează că a avut loc semnarea proceselor verbale de recepţie finală a lucrărilor realizate în cadrul contractelor CL1 – “Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în Aglomerarea Piatra Neamţ”, CL3 – “Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în Aglomerarea Târgu Neamţ”, CL4 – “Extinderea lucrărilor de canalizare în Roman şi Săbăoani” şi CL7 – “Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în Aglomerarea Bicaz”, din cadrul Proiectului Major “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ“, cod CCI Nr. 2009RO161PR016, număr de înregistrare în SMIS – CNSR 17765 – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.

         Sectorul tratat de proiect este Mediul, partea de captare, tratare, transport şi distribuţie a apei potabile şi de colectare şi tratare a apelor uzate.

         Proiectul a constat în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei, colectarea şi epurarea apelor uzate şi au drept rezultat crearea infrastructurii de apă şi apă uzată în vederea conectării cetăţenilor din această regiune şi conformarea cu prevederile directivelor relevante ale Uniunii Europene.

         Compania Judeţeană APA SERV S.A. şi-a propus ca în perioada următoare să realizeze recepţia finală şi pentru celelalte contracte de lucrări, respectiv CL2 – “Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în Aglomerarea Săvineşti-Roznov”, CL5 – “Modernizare staţii de tratare a apei şi apei uzate în judeţul Neamţ (Târgu Neamţ, Bicaz, Săvineşti-Roznov)” şi CL6 – “Extinderea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate Roman”.

         Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1 “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată“, iar valoarea investiţiei este de 354.765.618,89 lei, având drept surse de finanţare: Fondul de Coeziune 212.538.939,45 lei, Finanţare Naţională 96.947.046,22 lei, Finanţare Compania Judeţeană APA SERV S.A. 45.279.633,22 lei.

Download (PDF, 300KB)

ub
pietricica turism