izotec

Dosarele depuse de Liviu Negelschi şi Antonia Carla Paiu la concursul pentru şefia Spitalului Județean de Urgență (SJU) Neamț au fost respinse a doua oară, duminică, 9 iulie. Concret, contestaţiile depuse de cei doi candidaţi au fost analizate de o comisie de… contestaţii, care a decis tot RESPINS.

Doamnei Paiu i se reproşează două lucruri: “cererea de înscriere la concurs nu corespunde funcţiei pentru care s-a organizat” şi “adeverinţa medicală aflată la dosarul candidatei, la secţiunea «Apt pentru» nu conţine nicio menţiune”.

În ceea ce îl priveşte pe Liviu Negelschi, i se atrage atenţia că “proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini”.

Ca să nu fie discuţii, se mai precizează în acelaşi document că “deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi sunt aduse la cunoştinţa contestatarului prin afişare la sediul spitalului public şi prin publicare pe pagina de internet a spitalului, în termen de maximum 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor”, iar “candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii”.

Antonia Carla Paiu şi Liviu Negelschi au fost respinşi prima oară, pe data de 6 iulie, în etapa eliminatorie a selecţiei dosarelor. În cursă a rămas doar Nicolae Lambru, care are şanse să fie viitorul director al SJU Neamţ. În cazul în care va lua notă de trecere… Sau poate un interimar…

Concursul va continuă, dacă e să ne bazăm pe anunţul iniţial, cu o “etapă de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care are două… etape: “publicarea proiectelor de management ale candidaţilor pe pagina de internet a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în data de 11 iulie 2017, ora 16:00”, etapă urmată de “proba de susţinere publică a proiectului de management, care se va desfăşura în clubul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în data de 17 iulie, începând cu ora 10:00”. (M. CONSTANTINESCU)

ub
pietricica turism