ANUNŢ DE NEGOCIERE DIRECTĂ privind atribuirea contractului de concesiune:

”Concesionarea suprafeței de 313 ha pășune comunală, aflată în administrarea Consiliului Local al comunei Răucești, județul Neamț”

1. informaţii generale privind concedentul: Comuna Răucești, localitatea Răucești, județul Neamț, tel: 0233/788003, fax 0233/788239, cod fiscal: 2614236, e-mail: primariaraucesti@yahoo.com.

2. informaţii generale privind obiectul concesiunii: Concesionarea suprafeței de 313 ha pășune, aflată în administrarea Consiliului Local al comunei Răucești, județul Neamț.

3. informaţii privind ofertele:

3.1. data limită de depunere a ofertelor: 28.04.2017, ora 10.00

3.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Răucești, județul Neamț

3.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

4. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.04.2017, ora 11.00, la sediul Primăriei Răucești, județul Neamț.

pietricica turism