336 de candidați solicită gradații de merit în județul Neamț. 294 sunt dorite de personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control și 42 de personalul didactic-auxiliar. Ca de obicei, numărul gradațiilor de merit alocat județului Neamț este mai mic decât numărul solicitărilor, existând un deficit de 127 pentru că, în sesiunea 2017, învățământului nemțean i-au fost acordate oficial 209 gradații de merit (180+29).

Cele mai multe dosare, 57, s-au depus la categoria învățământ primar însă aici sunt alocate numai 35 de gradații. Cele mai “avantajate” discipline sunt cele  socio-umane (4 gradații/ 4 dosare depuse), educație muzicală specializată (învățământ vocațional 3/3), educație fizică și sport (învățământ vocațional 3/3), consiliere pedagogică (1/1) și învățământ special (6/6) unde numărul gradațiilor coincide cu numărul de dosare depuse. La disciplina educație tehnologică apare situația în care sunt două gradații de merit disponibile, însă există doar un singur dosar depus.

În rest situaţia se prezintă astfel: Învățământ preprimar (24 de gradații de merit/39 dosare depuse); Limba și literatura română (13/23); Limba engleză (9/16); Limba franceză (7/9); Istorie (5/7); Religie, discipline teologice (6/8); Geografie, geologie (3/4); Matematică (11/17); Informatic – TIC (4/7); Fizică (5/10); Chimie (3/9); Biologie (3/7); Educație plastică (2/3); Educație muzicală (2/3); Educație fizică și sport (7/11); Educație fizică și sport (CSS) (1/2); Personal didactic din palatele și cluburile copiilor (1/2); Discipline tehnice (8/19), Maiștri instructori (6/10), Personal de conducere, îndrumare, control (7/13).

Pe partea personalului didactic-auxiliar există următoarea situație: Administrator financiar (7 gradații/8 dosare depuse); Administrator de patrimoniu (3/4); Bibliotecar (3/4), Informatician/laborant/tehnician informatică (4/3); Instructor de educație extrașcolară (1/0), Laborant (2/3), Pedagog (2/2), Secretar (7/19).

“Până pe 26 mai se desfășoară activitatea de analiză a dosarelor în consiliile consultative pe discipline, după care documentația este predată comisiei județene care, în perioada 29 mai-21 iunie, verifică dosarele și acordă punctajele. În zilele de 22 și 23 iunie se aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar. Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul ISJ se va face pe 27 iunie”, a declarat prof. Florentina Ungureanu, inspector de specialitate la ISJ Neamț. (A. MOISE)

pietricica turism